Vrátenie výrobku a vrátenie peňazí

Aké sú podmienky?

Výrobky nám môžete vrátiť a získať náhradu alebo výmenu výrobkov z vašej objednávky za nasledujúcich podmienok:
  • - Ak váš výrobok nezodpovedá (dodaný výrobok sa líši od objednaného, napríklad ak sa líši model, farba alebo korekcia) 
  • - Ak ste si to rozmysleli: máte právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia zmluvy alebo doručenia tovaru.
Právo na odstúpenie od zmluvy je výslovne vylúčené v súlade s článkom L 221-28 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka, ktorý zákazník berie na vedomie a akceptuje, v prípade dodávky : - tovar vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo jasne personalizovaný (ako sú torické a multifokálne šošovky, ako aj všetky šošovky s ročnou obnovou alebo šošovky, ktoré sú špeciálne objednané a vyrobené pre zákazníka) - tovar, ktorý spotrebiteľ po dodaní rozpečatil a ktorý nemožno vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia. Výrobky musia byť vrátené nepoškodené, v pôvodnom obale, bez akýchkoľvek označení a vhodné na ďalší predaj. Otvorené, neúplné alebo poškodené blistre, škatule a obaly sa nevracajú.

Ako to mám urobiť?

Ak chcete získať náhradu alebo výmenu svojich výrobkov, musíte nám svoje výrobky vrátiť v súlade s nasledujúcim postupom vrátenia:
  • - Podajte písomnú žiadosť o vrátenie výrobku nášmu zákazníckemu servisu e-mailom (support@nosimsosovky.sk) alebo poštou do 30 dní odo dňa prijatia výrobku (s dátumom poštovej pečiatky).
  • - Výrobok musí byť vrátený doporučenou alebo sledovanou zásielkou.
  • - Všetky vrátené výrobky musia byť nové a nepoužité; riadne chránené; v pôvodnom obale; v bezchybnom stave na ďalší predaj (nepoškodené); spolu s predajnou faktúrou, aby vás spoločnosť SENSEE mohla identifikovať (číslo objednávky, meno, priezvisko, adresa) a vystaviť príslušný dobropis/vrátiť peniaze (vrátená suma za nákup bez nákladov na dopravu).
  • - V prípade výmeny je zákazník zodpovedný za náklady na spätné poštovné.
  • - Po potvrdení vašej žiadosti o vrátenie peňazí sa žiadosť zašle banke BNP PARIBAS. Vrátenie peňazí sa uskutoční na bankový účet spojený s platbou CB do 15 dní od tejto žiadosti.

Na akú adresu mám vrátiť výrobky?

Výrobky je potrebné vrátiť spolu s faktúrou na túto adresu

CENTRAL OPTICS GmbH
Otto-Hahn-Strasse 10
D-77694 Kehl
Nemecko