Právne informácie

Právny štatút Central Optics GmbH je s.r.o., so sídlom v Kehl (Otto-Hahn-Strasse 10, D-77694 Kehl, Nemecko), zapísaná v Obchodnom registri firiem v Kehl pod číslom HRB 371987, identifikačné daňové číslo DE-814430975.

Riaditeľ spoločnosti v Nemecku: Yves Schneider

Telefónne číslo zákazníckej linky: +(49)7851 6209 090

Hébergeur: Amazon Web Services

Central Optics GmbH v SR spravuje a prevádzkuje webové stránky www.sk.sensee.com , portál slúžiaci k predaju výrobkov očnej optiky. Táto činnosť je vykonávaná úplne v súlade s rozsahom profesie očných optikov. Z tohto dôvodu spoločnosť CENTRAL OPTICS zostavila tím kvalifikovaných optikov schopných odpovedať na otázky svojich zákazníkov týkajúce sa zdravia.

Tento tím je vám k dispozícii na emailovej adrese optik@nosimsosovky.sk.